OPĆI UVJETI UPORABE
1. PREDMET I PRIHVAĆANJE OUU
Postojeći opći uvjeti uporabe (u daljnjem tekstu « OUU ») imaju za svrhu definiranje uvjeta i modaliteta za konzultiranje i uporabu sitea hr.oglasi.pneus-online.com (u daljnjem tekstu « Site ») koga objavljuje tvrtka PNEUS ONLINE SUISSE

Prosta činjenica da konzultirate ili rabite Site predstavlja s vaše strane bezrezervno prihvaćanje postojećih OUU.
2. POSTUPANJE KOJE TREBA POŠTIVATI KORISNIK INTERNETA
2.1. Vi se obvezujete na to da ćete navigaciju po Siteu vršiti uz poštivanje naredbi koje se javljaju na vašem zaslonu.

2.2. Vi se obvezujete da nećete rabiti Site i usluge predložene na Siteu protivno važećim propisima, pravilima dobrog ponašanja na Internetu, te općenito tako da se ugrožavaju interesi, poznatost, reputacija i imidž tvrtke PNEUS ONLINE SUISSE.

2.3. Sukladno tome, vi ne možete ni u kom slučaju osobito :
- Rabiti sredstva koja služe u svrhu remećenja i/ili ometanja nesmetanog funkcioniranja Sitea i usluga objavljenih na Siteu;
- Cirkulirati ili odašiljati sadržaj, u bilo kom obliku, koji se osobito odnosi na ksenofobiju, rasizam, izazivanje rasne mržnje, pedofiliju, pornografiju, pozivanje na ubijanje, klevetu, vrijeđanje ili nanošenje štete pravima trećih osoba, osobito pravima intelektualne svojine i pravu poštivanja privatnosti;
- Obavljati slanje neželjenih elektronskih poruka na način kojim se vrši zloraba (masovno ili opetovano slanje, ili slanje na adresu velikog broja primatelja);
- Te općenito prikupljati osobne podatke koji se cirkuliraju na Siteu, osobito ne u komercijalne svrhe.

Autori oglasa se ne smiju kontaktirati nijednim sredstvom osim u svrhu predmeta njihovih oglasa.
3. INTELEKTUALNA SVOJINA
3.1. Vi potvrđujete da su postojeći Site i njegov sadržaj zakonski zaštićeni primjenom prava intelektualne svojine, i obvezujete se da ćete poštivati sva prava intelektualne svojine.

3.2. PNEUS - ONLINE vas ovlašćuje isključivo :
- Da možete konzultirati Site i oglase koji su tamo objavljeni;
- Te da možete tiskati, oglase za vaše vlastite potrebe u neprofesionalne i nekomercijalne svrhe te u strogo privatne svrhe, uz rezervu da sačuvate na tiskanim primjercima cijeli tekst u svezi s autorskim pravima i sve druge reference na pravne propise koje se pojavljuju na izvornicima.

3.3. Svaka uporaba koja nije sukladna s gornjim odredbama je nezakonita i može zauzvrat dovesti do vašeg sudskog gonjenja.
4. ODGOVORNOST TVRTKE PNEUS ONLINE SUISSE
4.1. PNEUS ONLINE SUISSE u potpunosti vodi računa o uspostavi i ažuriranju Sitea, a osobito oglasa. Međutim, pošto nema kontrolu nad svim podatcima i informacijama koji cirkuliraju na Siteu, PNEUS ONLINE SUISSE ne jamči da su oni točni, bez greške i potpuni, niti da u potpunosti odgovaraju vašim očekivanjima. Sukladno tome, tvrtka PNEUS ONLINE SUISSE se ne može smatrati odgovornom za štetu koja iz toga može proizaći, a općenito za svaku uporabu Sitea i/ili njegovog sadržaja koju vi provodite.

4.2. PNEUS ONLINE SUISSE zadržava pravo da u svakome trenutku može mijenjati, obustavljati ili ukidati, privremeno ili za stalno, cjelinu ili dio Sitea bez toga da vas prethodno o tome informira. Tvrtka PNEUS ONLINE SUISSE se ne može smatrati odgovornom, s vaše strane ili sa strane neke treće osobe, za bilo kakvu izmjenu, obustavu ili ukidanje Sitea, niti za izmjene u pristupu Siteu i uslugama objavljenim na Siteu iz bilo koga razloga.

4.3. Konačno, vi potvrđujete i izričito prihvaćate da se tvrtka PNEUS ONLINE SUISSE ne može smatrati odgovornom za bilo koju štetu koja proizađe iz bilo kog odnosa bilo koje vrste, koji se zasnuje između vas i autora nekog oglasa ili bilo kog drugog partnera koji pruža sadržaj ili usluge na Siteu. U tom slučaju, vi možete tražiti samo odgovornost autora ili partnerske osobe.
5. OSOBNI PODATCI
5.1. Za konzultiranje Sitea i njegovih stranica ne traži se nikakvo registriranje imena s vaše strane.
Međutim, u određenim slučajevima (stvaranje svog osobnog prostora, pretplata na uslugu slanja oglasa,...), vi možete biti pozvani da ostavite osobne podatke (poštanske podatke, elektronsku adresu…).
U tom slučaju je formular propraćen okvirom za stavljanje kvačice, koji vam omogućuje da prihvatite ili da odbijete da PNEUS ONLINE SUISSE rabi te podatke u komercijalne svrhe za svoj račun ili za račun trećih osoba, i/ili da ih ustupa trećim osobama. Informacije na taj način prikupljene čine predmet informatičkog tretmana prijavljenog kod Nacionalne komisije za informatiku i prava.

5.2. Vi imate pravo da se usprotivite tome da se vaši podatci rabe i/ili ustupaju u moguće komercijalne svrhe, pravo pristupa i pravo na ispravku stanja, upućivanjem poštanske pošiljke na PNEUS ONLINE SUISSE - Rue Alexandre gavard 16 - 1227 CAROUGE - SUISSE ili elektronske poruke na narednu adresu : oglasi@pneus-online.fr

Vi možete na isti način ostvarivati svoje pravo zadržavanja podataka koji vas se tiču a koji su neobvezatnog karaktera i nisu neophodni da bi vam se dostavila usluga za koju ste se prijavili. Vi potvrđujete i prihvaćate da se vaši podaci ovisno o potrebi mogu prenositi na treće osobe koje imaju udjela u pružanju Sitea i/ili usluga predloženih na Siteu.

5.3. U cilju uspostave javne statistike, Site rabi tehniku kolačića. Kolačić ne omogućuje vašu identifikaciju ; on u stvari bilježi informacije koje se odnose na vašu navigaciju Siteom (posjećene stranice, datum i sat posjete…). Vi se uvijek možete usprotiviti njihovom stvaranju zahvaljujući « Internet preferencijama » vašeg pretraživača. Funkcioniranje Sitea i usluge predložene na Siteu u tom slučaju se mogu izmijeniti.
6. ZAKONSKE INFORMACIJE
Site objavljuje : PNEUS ONLINE SUISSE

Usluživanje osigurava : SOCIETE ECRITEL

Publikaciju uređuje : Alexis NERGUISIAN - glavni urednik

PNEUS-ONLINE nema nikakvu odgovornost za sadržaj i za posljedice oglasa postavljenih na svojim stranicama.
Zapadna Europa :
Istočna Europa :
Amerika :
Azija :
Afrika :
Oceanija :
Auto prilika, motor prilika, 4x4 prilika, skuter prilika, kupovina automobila, prodaja automobila, kupite vozilo, prodajte vozilo, prodaja motora, prodajte motor, oglasi za aute, oglasi za motore
Alfa Roméo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen